user_mobilelogo

mediace

Stejně jako si firmy stále více uvědomují vysokou cenu, kterou platí za spory s jejich externími partnery, tak si uvědomují, že jsou ohroženy interními konflikty. A tak jako se mediace osvědčila v řešení soudních sporů, rodinné firmy v ní nacházejí odpověď na mnoho svých interních potíží.

Mediace se stává běžným nástrojem pro řešení sporů v rodinných firmách zejména z těchto důvodů:

  • Podporuje nesoupeřící komunikaci a ponechává účastníkům pravomoc rozhodnout o konečném výsledku. Tím pomáhá zachovat rodinné a obchodní vztahy i do budoucna.
  • Umí pracovat s emocionalitou sporů, se kterou jsou spory v rodinných firmách provázány ve větší míře než v jiných obchodních společnostech.

Mediaci lze využít pro řešení prakticky jakéhokoli problému, který je pro členy rodiny příčinou neshod nebo zmatků. Příklady běžných problémů, které se vyskytují v rodinných firmách a které jsou vhodné k řešení prostřednictvím mediace, jsou například otázky nástupnictví, řízení společnosti, mocenské boje, zvažování argumentů pro vyplacení dividend versus reinvestování, nesouhlas s budoucím směřováním společnosti, spory ohledně odchodného nebo problémy, které přináší rozvod některého z šéfů…

 


Zpracováno volně podle: Haynes, J. M., Usdin, T. M., Lee Begler, A., Kaye, K. & Kaslow, F.. Resolving Family Business Disputes Through Mediation. Family Business Review. 1997.