user_mobilelogo

mediace

Přizvat mediátora k vyjednávání se obzvlášť vyplatí, když:

 

 • Strany mají potíže kontaktovat jedna druhou, svolat společné setkání nebo začít mluvit.
 • Strany nemohou dosáhnout dohody v rámci přijatelného fóra nebo nejsou schopny samy strukturovat vyjednávání.
 • Strany vyjadřují své emoce nebo negativní pocity ohledně situace nebo vůči sobě samým tak intenzivně, že jim to brání v soustředěné a klidné diskusi a uzavření dohody.
 • Strany mají potíže kontaktovat jedna druhou, svolat společné setkání nebo začít mluvit.
 • Strany nemohou dosáhnout dohody v rámci přijatelného fóra nebo nejsou schopny samy strukturovat vyjednávání.
 • Strany vyjadřují své emoce nebo negativní pocity ohledně situace nebo vůči sobě samým tak intenzivně, že jim to brání v soustředěné a klidné diskusi a uzavření dohody.
 • Výrazný nedostatek důvěry a respektu mezi stranami jim ztěžuje vést produktivní rozhovor.
 • Komunikace mezi stranami je nevalná, co se týče kvality i kvantity, a strany samy to nejsou schopné zlepšit.
 • Špatné vnímání nebo stereotypy brání stranám v produktivní výměně.
 • Opakované negativní chování jedné nebo obou stran sporu vytváří bariéry pro efektivní komunikaci nebo vyřešení sporu.
 • Mezi stranami jsou vážné neshody ohledně dat - která informace je důležitá, jak ji získat a jak ji vyhodnotit.
 • Mezi stranami je velké množství bodů k diskusi a strany se nedokáží shodnout na tom, zda-li a jak se má ke každému bodu přistoupit a jak má být řešen.
 • Strany uvízly ve vyjednávání na úrovni pozic nebo preferovaného řešení každé ze stran a nejsou schopné identifikovat zájmy druhé strany a rozvíjet vzájemně přijatelné a na zájmech založené řešení.
 • Strany nedokáží předmět sporu rozdělit do dílčích bodů, z nichž každý by mohl mít potenciál na vyřešení, nebo strany nejsou schopné najít jiné předměty sporu, o nichž stojí za to jednat.
 • Mezi stranami je násobné množství bodů a strany se je snaží vyřešit všechny najednou, spíše než aby body a vzájemné výměny provázaly, nebo vytvořily balíček dohod, ve kterém jsou náklady a benefity rozděleny mezi strany vzájemně přijatelným způsobem.
 • Mezi stranami existují neslučitelné zájmy, které je obtížné pro strany překonat.
 • Vnímané nebo skutečné přesvědčení a rozdíly ohledně hodnot rozdělují strany.
 • Strany nemají efektivní vyjednávací proces - buď používají pro ně nevhodný nebo jej nepoužívají k jejich nejlepšímu prospěchu.
 • Strany se zdráhají dohodnout, protože se obávají, že by se dohoda mohla stát nebo naopak nestala precedentem pro řešení podobných sporů v budoucnosti.
 • Strany jsou po tlakem se nedohodnout - buď vlivem okolností nebo stran, které stojí mimo vyjednávání.
 • Strany se obávají zavázat se k dohodě kvůli potenciálním změnám nebo rizikům v budoucnosti.
 • Strany nedůvěřují jedna druhé a jsou přesvědčené, že vzniklá dohoda nebude uskutečněna, jak bylo dohodnuto.

 

 
Zpracováno volně podle: Moore, Christopher W. The Mediation process. 4. vydání. San Francisco: Jossey-Bass, 2014.